ΧΑΝΤΗΡΙΔΗΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΑΡΩΘΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δαιδάλου 2 & Σκρά, Χαϊδάρι, T.K. 124 61
Τηλ: 210 5816574, 210 5817365
info@viopehan.gr, www.viopehan.gr